Kategorie

Rozšířená filtrace

Dostupnost

Paměť

Paměť vlastně znamená schopnost vštěpovat si, uchovávat a vybavovat si informace z minulosti. Je předpokladem možnosti učení se a na jejím základě se také formuje identita jedince. Proto bychom měli dbát na správnou a vhodnou výživu, abychom podpořili ty správné mozkové buňky. Schopnost koncentrace, rychlého učení a zapamatování si informací neb...

Paměť vlastně znamená schopnost vštěpovat si, uchovávat a vybavovat si informace z minulosti. Je předpokladem možnosti učení se a na jejím základě se také formuje identita jedince. Proto bychom měli dbát na správnou a vhodnou výživu, abychom podpořili ty správné mozkové buňky. Schopnost koncentrace, rychlého učení a zapamatování si informací nebo posílení odolnosti při stresu lze posílit díky našim produktům. Mají příznivý vliv na paměť, na lepší psychické fungování a dokonce i na zlepšení dobré nálady. 

Více informací